'

Giải vật lí 12: Bài tập 8 trang 216 sgk

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải vật lí 12: Bài tập 8 trang 216 sgk

Bài tập 8: trang 216 - sgk vật lí 12

Ngân Hà có hình dạng Hệ Mặt Trời gì ? Hệ Mặt Trời ở vị trí nào trong Ngân Hà ?

Bài Làm:

Thiên hà của chúng ta gọi là Ngân Hà, Ngân hà có dạng hình đĩa, phần giữa phồng to, ngoài mép dẹt. Ngân Hà có cấu trúc dạng xoắn ốc. Hệ Mặt trời nằm trên mặt phẳng qua tâm và vuông góc với trục của Ngân Hà và cách tâm cỡ 2/3 bán kính của nó.