'

Giải vật lí 12: Bài tập 9 trang 216 sgk

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải vật lí 12: Bài tập 9 trang 216 sgk

Bài tập 9: trang 216 - sgk vật lí 12

Người ta dựa vào đặc điểm nào dưới đây để phân các hành tinh trong hệ Mặt Trời làm hai nhóm ?

A. Khoảng cách đến Mặt trời.

B. Nhiệt độ bề mặt hành tinh.

C. Số vệ tinh nhiều hay ít.

D. Khối lượng

Bài Làm:

Chọn đáp án D.

Các hành tinh trong nhóm Trái Đất có khối lượng nhỏ. Các hành tinh trong nhóm Mộc Tinh có khối lượng lớn.