'

Hiện tượng giao thoa của hai sóng là gì?

Theo dõi 1.edu.vn trên
Hiện tượng giao thoa của hai sóng là gì?

Câu 1: SGK Vật lí 12 (trang 45):

Hiện tượng giao thoa của hai sóng là gì?

 

Bài Làm:

Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng kết hợp khi gặp nhau thì có những điểm ở đó chúng luôn tăng cường lẫn nhau; có những điểm ở đó chúng luôn triệt tiêu nhau.

Bài 8: Giao thoa sóng