'

Hướng dẫn giải câu 2 bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ.

Theo dõi 1.edu.vn trên
Hướng dẫn giải câu 2 bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ.

Câu 2: SGK Vật lí 12, trang 40:

Thế nào là sóng ngang? Thế nào là sóng dọc?

Bài Làm:

Sóng ngang: Là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng. Sóng ngang là sóng truyền trên mặt nước và truyền trong chất rắn.

Sóng dọc: Là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng. Sóng dọc truyền được trong cả chất rắn, lỏng, khí.