'

Nêu công thức xác định vị trí các cực đại giao thoa

Theo dõi 1.edu.vn trên
Nêu công thức xác định vị trí các cực đại giao thoa

Câu 2: SGK Vật lí 12, trang 45:

Nêu công thức xác định vị trí các cực đại giao thoa.

Bài Làm:

Các cực đại giao thoa nằm tại các điểm có hiệu đường đi của hai sóng tới đó bằng một số nguyên lần bước sóng:

d d= k.λ ; (k = 0, ±1,±2,)