'

Nội dung chính bài Rèn luyện kỹ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận

Theo dõi 1.edu.vn trên
Nội dung chính bài Rèn luyện kỹ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận
Mục lục

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: "Rèn luyện kỹ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận ". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 12 tập 1.

Bài Làm:


A. Ngắn gọn những nội dung chính

 1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm

 • Viết văn nghị luận chúng ta cần có những kỹ năng về mở bài , kết bài. Mở bài và kết bài đúng cách, ấn tượng se khiến bài viết của chúng ta hấp dẫn hơn, thuyết phục hơn. 

 

B. Nội dung chính cụ thể

I. Mở bài

Tìm hiểu cách mở bài

 •  Đề tài được trình bày: Giá trị nghệ thuật của tình huống truyện trong Vợ nhặt của Kim Lân   
 • Cách mở bài: mở bài gián tiếp, dẫn dắt tự nhiên, tạo ra sự hấp dẫn…

Yêu cầu phần mở bài

 • Thông báo chính xác, ngắn gọn về đề tài.
 • Hướng người đọc (người nghe) vào đề tài một cách tự nhiên, gợi sự hứng thú với vấn đề được trình bày trong văn bản.

1. Tìm hiểu các phần mở bài sau đây và cho biết phần mở bài nào phù hợp với yêu cầu trình bày vấn đề nghị luận. giải thích văn tắt lý do lựa chọn phù hợp của anh chị. 

Đề bài: Phân tích giá trị nghệ thuật của tình huống truyện trong tác phẩm Vợ nhặt (Kim Lân)

 • Mở bài (1) là mở bài chưa đạt yêu cầu: nêu những thông tin thừa, không nêu rõ vấn đề cần trình bày trong bài viết.
 • Mở bài (2) Câu đầu tiên đưa thông tin không chính xác.  Tuy nhiên, giới thiệu được đề tài và định hướng được nội dung bài làm. 
 • Mở bài (3)  Đã đầy đủ thông tin và cách đặt vấn đề hay, hợp lý. 

Ví dụ:

 • Mở bài 1: Quyền tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam.
 • Mở bài 2: Nét đặc sắc của tư tưởng, nghệ thuật bài thơ Tống biệt hành của Thâm Tâm
 • Mở bài 3: Những khám phá độc đáo, sâu sắc của Nam Cao về đề tài người nông dân trong tác phẩm Chí Phèo.

Cả 3 cách mở bài đều gián tiếp, dẫn dắt tự nhiên, tạo được ấn tượng, sự lôi cuốn, hấp dẫn người đọc hướng tới đề tài.

II. Kết bài

Tìm hiểu các kết bài

 • Đề tài: Suy nghĩ của anh (chị) về nhân vật ông lái đò trong tuỳ bút Người lái đò sông Đà (Nguyễn Tuân).
 • Cách kết bài hai phù hợp hơn với yêu cầu trình bày đề tài: Đánh giá khái quát về ý nghĩa của hình tượng nhân vật ông lái đò, đồng thời gợi suy nghĩ, liên tưởng sâu sắc cho người đọc.

Yêu cầu của phần kết bài

 • Thông báo về sự kết thúc của việc trình bày đề tài, nêu đánh giá khái quát của người viết về những khía cạnh nổi bật nhất của vấn đề.
 • Gợi lên tưởng rộng hơn, sâu sắc hơn.

Ví dụ:

 • Kết bài 1: Tuyên bố độc lập và khẳng định quyết tâm của toàn dân tộc Việt Nam đem tinh thần, lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững độc lập.
 • Kết bài 2: ấn tượng đẹp đẽ, không bao giờ phai nhoà về hình ảnh một phố huyện nghèo trong câu chuyện Hai đứa trẻ của Thạch Lam.

Cả hai kết bài đều tác động mạnh mẽ đến nhận thức và tình cảm của người đọc.