'

Soạn văn bài: Viết bài làm văn số 5 nghị luận văn học

Theo dõi 1.edu.vn trên
Soạn văn bài: Viết bài làm văn số 5 nghị luận văn học
Mục lục
Để viết tốt bài làm văn số năm, cần vận dụng được các tri thức và kỹ năng đã học để viết được bài văn về một ý kiến bàn về văn học. ConKec, xin được hướng dẫn cách làm bài văn số năm. Mời các bạn cùng tham khảo!

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Văn nghị luận :Văn nghị luận là loại văn được viết nhằm xác lập cho người nghe, người đọc một tư tưởng, quan điểm nào đó. Văn nghị luận phải có luận điểm rõ ràng, có lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục. Những tư tưởng, quan điểm trong bài văn nghị luận phải hướng tới giải quyết những vấn đề đặt ra trong cuộc sống, xã hội thì mới có ý nghĩa.
  • Yêu cầu khi làm văn nghị luận: Phải đúng hướng, phải trật tự, phải mạch lạc, phải trong sáng, phải sinh động, hấp dẫn, sáng tạo. 
  • Những thao tác chính của văn nghị luận: giải thích, chứng minh, phân tích, bình luận, bác bỏ, so sánh,… 
  • Khi làm bài văn nghị luận văn học cần chú ý các yêu cầu sau đây:  Nắm chắc các thao tác nghị luận về đoạn thơ, bài thơ, đoạn trích, tác phẩm văn xuôi; Củng cố kiến thức cơ bản ở mỗi tác phẩm văn học như: tác giả, hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật, giá trị tư tưởng,…  Đối với thơ, cần chú ý đến hình thức thể hiện (hình ảnh, nhịp điệu, cấu trúc, biện pháp tu từ,..). Đối với tác phẩm văn xuôi: cú ý đến cốt truyện, nhân vật, tình tiết, các dẫn chứng chính xác, giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo, tình huống truyện

Bài tập & Lời giải

Đề 1: Trang 16 sgk ngữ văn 12 tập 2

Trong một bức thư luận bàn về văn chương, Nguyễn Văn Siêu có viết: “Văn chương […] có loại đáng thờ. Có loại không đáng thờ. Loại không đáng thờ là loại chỉ chuyên chú ở văn chương. Loại đáng thờ là loai chuyên chú ở con người”. Hãy phát biểu ý kiến về quan niệm trên.

Xem lời giải

Đế 2: Trang 16 sgk ngữ văn 12 tập 2

Buy- phông, nhà văn Pháp nổi tiếng có viết :”phong cách chính là người”. Anh chị hiểu ý kiến đó như thế nào?

Xem lời giải

Đề 3: Trang 16 sgk ngữ văn 12 tập 2

Anh chị hãy bày tỏ quan điểm của  mình về ý kiến của nhà văn Pháp La Bơ-ruy –e:” Khi một tác phẩm nâng cao tinh thần ta lên và gợi cho ta những tình cảm cao quý và can đảm, không cần tìm một nguyên tắc nào để đánh giá nó nữa: đó là một cuốn sách hay và do một người nghệ sĩ viết ra"

Xem lời giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: "  Viết bài làm văn số 5 nghị luận văn học". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 12 tập 1.

Xem lời giải