'

Sự phản xạ của sóng trên các vật cản tự do có đặc điểm gì?

Theo dõi 1.edu.vn trên
Sự phản xạ của sóng trên các vật cản tự do có đặc điểm gì?

Câu 2: SGK Vật lí 12, trang 49:

Sự phản xạ của sóng trên các vật cản tự do có đặc điểm gì?

Bài Làm:

Khi phản xạ trên các vật cản tự do, sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.