'

Sự phản xạ của sóng trên vật cản cố định có đặc điểm gì?

Theo dõi 1.edu.vn trên
Sự phản xạ của sóng trên vật cản cố định có đặc điểm gì?

Câu 1: SGK Vật lí, trang 49:

Sự phản xạ của sóng trên vật cản cố định có đặc điểm gì?

 

Bài Làm:

Khi phản xạ trên vật cản cố định, sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.