'

Trắc nghiệm sinh học 12 bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

Theo dõi 1.edu.vn trên
Trắc nghiệm sinh học 12 bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
Mục lục
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 12 bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm có đáp án trực quan sau khi chọn kết quả: nếu sai thì kết quả chọn sẽ hiển thị màu đỏ kèm theo kết quả đúng màu xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt..

Câu 1: Đối với các dạng hóa thạch của sinh vật, di tích thu được thường là: 

 • A. Cơ thể sinh vật nguyên vẹn
 • B. Chỉ là từng phần của cơ thể
 • C. Cơ thể sinh vật giữ nguyên hình dạng, màu sắc
 • D. cơ thể sinh vật được bảo vẹn toàn vẹn

Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng trôi dạt lục địa?

 • A. Trôi dạt lục địa là do các lớp dung nham nóng chảy bên dưới chuyển động.
 • B. Trôi dạt lục địa là do sự di chuyển của các phiến kiến tạo.
 • C. Cách đây khoảng 180 triệu năm, lục địa đã trôi dạt nhiều lần và làm thay đổi các đại lục, đại dương.
 • D. Hiện nay, các lục địa không còn trôi dạt nữa.

Câu3 : Cách đây bao lâu tất cả các phiến kiến tạo liên kết với nhau thành một siêu lục địa duy nhất trên trái đất?

 • A. 12 triệu năm
 • B. 20 triệu năm
 • C. 50 triệu năm 
 • D. 250 triệu năm

Câu 4: Trong lịch sử phát triển sự sống trên Trái Đất, thú và chim xuất hiện đầu tiên ở:

 • A. kỉ Tam điệp thuộc đại Trung sinh.
 • B. kỉ Phấn trắng thuộc đại Trung sinh.
 • C. kỉ Jura thuộc đại Trung sinh.
 • D. kỉ Thứ ba thuộc đại Tân sinh.

Câu 5: Thực vật có hoa xuất hiện ở giai đoạn nào sau đây? 

 • A. Kỉ Đệ tứ thuộc đại Tân sinh
 • B. Kỉ Đệ tam thuộc đại Tân sinh
 • C. Kỉ Phấn trắng thuộc đại Trung sinh
 • D. Kỉ Jura thuộc đại Trung sinh

Câu 6: Trường hợp nào sau đây không phải là hóa thạch?

 • A. Than đá có vết lá dương xỉ
 • B. Dấu chân khủng long trên than bùn
 • C. Mũi tên đồng,trống đồng Đông sơn
 • D. Xác côn trùng trong hổ phách hàng nghìn năm

Câu 7: Sự di cư của các động ,thực vật ở cạn vào kỉ đệ tứ là do:

 • A. khí hậu khô,băng tan,biển rút tạo điều kiện cho sự di cư
 • B. Sự phát triển ồ ạt của thực vật hạt kín và thú ăn thịt
 • C. Diện tích rừng bị thu hẹp làm xuất hiện các đồng cỏ
 • D. Xuất hiện các cầu nối giữa các đại lục do băng hà phát triển,mực nước biển rút xuống

Câu 8: Đại Tân sinh là đại phồn thịnh của

 • A. thực vật hạt kín, sâu bọ, chim và thú
 • B. thực vật hạt trần, chim và thú
 • C. thực vật hạt kín, chim và thú
 • D. thực vật hạt kín và thú

Câu 9: Dựa vào đâu người ta chia lịch sử phát triển của sinh giới thành các mốc thời gian địa chất?

 • A. Hoá thạch
 • B. Đặc điểm khí hậu, địa chất
 • C. Hoá thạch và các đặc điểm khí hậu, địa chất
 • D. Đặc điểm sinh vật

Câu 10: Hoá thạch cổ nhất của người H.sapiens được phát hiện ở đâu?

 • A. Châu Phi
 • B. Châu Á
 • C. Đông nam châu Á
 • D. Châu Mỹ

Câu 11: Những cơ thể sống đầu tiên có những đặc điểm nào?

 • A. Cấu tạo đơn giản-dị dưỡng-yếm khí
 • B. Cấu tạo đơn giản-tự dưỡng-hiếu khí
 • C. Cấu tạo đơn giản-dị dưỡng-hiếu khí
 • D. Cấu tạo đơn giản-tự dưỡng-yếm khí

Câu 12: Chu kì bán rã của 14C và 238U là:

 • A. 5.730 năm và 4,5 tỉ năm 
 • B. 5.730 năm và 4,5 triệu năm
 • C. 570 năm và 4,5 triệu năm
 • D. 570 năm và 4,5 tỉ năm

Câu 13: Để xác định độ tuổi của các hóa thạch hay đất đá còn non, ngươi ta thường dùng:

 • A. Cacbon 12 
 • B. Cacbon 14
 • C. Urani 238
 • D. Phương pháp địa tầng

Câu 14: Cây có mạch và động vật lên cạn vào kỉ nào?

 • A. Cacbon
 • B. Đêvôn 
 • C. Silua
 • D. Pecmi

Câu 15: Nhận xét nào dưới đây về quá trình tiến hóa là không đúng? 

 • A. Sự tiến hóa của các loài trong sinh giới đã diễn ra theo cùng một hướng với nhịp điệu giống nhau
 • B. Quá trình tiến hóa lớn đã diễn ra theo con đường chủ yếu là phân li, tạo thành những nhóm từ một nguồn
 • C. Hiện tượng đồng quy tính trạng đã tạo ra một số nhóm có kiểu gen tương tự nhưng thuộc những nguồn gốc khác nhau
 • D. Toàn bộ loài sinh vật đa dạng, phong phú ngày nay đều có một nguồn gốc chung