'

Trong ba môi trường rắn, lỏng và khí, âm truyền nhanh nhất trong môi trường nào, chậm nhất trong môi trường nào?

Theo dõi 1.edu.vn trên
Trong ba môi trường rắn, lỏng và khí, âm truyền nhanh nhất trong môi trường nào, chậm nhất trong môi trường nào?

Câu 4: SGK Vật lí 12, trang 55:

Trong ba môi trường rắn, lỏng và khí, âm truyền nhanh nhất trong môi trường nào, chậm nhất trong môi trường nào?

Bài Làm:

Âm truyền nhanh nhất trong môi trường rắn, chậm nhất trong môi trường khí.