'

Tuần 16

Phân tích và phát biểu cảm nghĩ về một đoạn văn khiến anh (chị) cảm thấy yêu thích, say mê nhát trong thiên tùy bút.

Phân tích và phát biểu cảm nghĩ về một đoạn văn khiến anh (chị) cảm thấy yêu thích, say mê nhát trong thiên tùy bút.

22/05/2024 09:40:44
Xem chi tiết

Nội dung chính bài Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Nội dung chính bài Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

22/05/2024 09:40:44
Xem chi tiết

Soạn giản lược bài Người lái đò sông Đà

Soạn giản lược bài Người lái đò sông Đà

21/05/2024 22:44:02
Xem chi tiết

Soạn văn bài: Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Soạn văn bài: Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

21/05/2024 22:44:02
Xem chi tiết