'

CHƯƠNG 9: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Khí SO2 do các nhà máy sinh ra là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm môi trường.

Khí SO2 do các nhà máy sinh ra là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm môi trường.

22/05/2024 09:38:49
Xem chi tiết

Một loại than đá có chứa 2% lưu huỳnh dùng cho một nhà máy nhiệt điện. Nếu nhà máy đốt hết 100 tấn than trong một ngày đêm thì khối lượng

Một loại than đá có chứa 2% lưu huỳnh dùng cho một nhà máy nhiệt điện. Nếu nhà máy đốt hết 100 tấn than trong một ngày đêm thì khối lượng

22/05/2024 09:38:49
Xem chi tiết

Khi nghiên cứu mẫu đất của một làng nghề tái chế chì, người ta xác định được hàm lượng chì trong bùn và trong đất như sau

Khi nghiên cứu mẫu đất của một làng nghề tái chế chì, người ta xác định được hàm lượng chì trong bùn và trong đất như sau

22/05/2024 09:38:49
Xem chi tiết

Các tác nhân hóa học gây ô nhiễm môi trường nước gồm

Các tác nhân hóa học gây ô nhiễm môi trường nước gồm

22/05/2024 09:38:49
Xem chi tiết

Ô nhiễm môi trường đất là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất ?

Ô nhiễm môi trường đất là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất ?

22/05/2024 09:38:47
Xem chi tiết

Ô nhiễm không khí là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ?

Ô nhiễm không khí là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ?

22/05/2024 09:38:47
Xem chi tiết

Thế nào là ô nhiễm môi trường? Cho biết sự cần thiết phải bảo vệ môi trường khỏi bị ô nhiễm.

Thế nào là ô nhiễm môi trường? Cho biết sự cần thiết phải bảo vệ môi trường khỏi bị ô nhiễm.

22/05/2024 09:38:47
Xem chi tiết

Trong danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm. Bộ Y tế quy định có 5 chất ngọt nhân tạo được dùng trong chế biến lương thực,

Trong danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm. Bộ Y tế quy định có 5 chất ngọt nhân tạo được dùng trong chế biến lương thực,

22/05/2024 09:38:47
Xem chi tiết

Hãy lấy một thí dụ về chất gây nghiện, ma túy nguy hại cho sức khỏe con người?

Hãy lấy một thí dụ về chất gây nghiện, ma túy nguy hại cho sức khỏe con người?

22/05/2024 09:38:47
Xem chi tiết

Hóa học có thể là gì để góp phần làm tăng sản lượng lương thực, thực phẩm?

Hóa học có thể là gì để góp phần làm tăng sản lượng lương thực, thực phẩm?

22/05/2024 09:38:44
Xem chi tiết

Hóa học có vai trò như thế nào trong việc đáp ứng nhu cầu may mặc và bảo vệ sức khỏe con người?

Hóa học có vai trò như thế nào trong việc đáp ứng nhu cầu may mặc và bảo vệ sức khỏe con người?

22/05/2024 09:38:44
Xem chi tiết

Chất dinh dưỡng có vai trò như thế nào đối với cuộc sống con người?

Chất dinh dưỡng có vai trò như thế nào đối với cuộc sống con người?

22/05/2024 09:38:44
Xem chi tiết

Một số mắt xích của phân tử một loại để chế tạo "kính khó vỡ" dùng cho máy bay ô tô, thấu kính như sau:

Một số mắt xích của phân tử một loại để chế tạo "kính khó vỡ" dùng cho máy bay ô tô, thấu kính như sau:

22/05/2024 09:38:44
Xem chi tiết

Theo tính toán, năm 2000 cả nước tiêu thụ lượng nhiên liệu tương đương 1,5 triệu tấn dầu và thải vào môi trường khoảng 113 700 tấn khí CO2.

Theo tính toán, năm 2000 cả nước tiêu thụ lượng nhiên liệu tương đương 1,5 triệu tấn dầu và thải vào môi trường khoảng 113 700 tấn khí CO2.

22/05/2024 09:38:44
Xem chi tiết

Bảng dưới đây cho biết sản phẩm của sự đốt cháy nhiên liệu:

Bảng dưới đây cho biết sản phẩm của sự đốt cháy nhiên liệu:

22/05/2024 09:38:41
Xem chi tiết

Cho biết thí dụ về một số ngành sản xuất nhiên liệu quan trọng?

Cho biết thí dụ về một số ngành sản xuất nhiên liệu quan trọng?

22/05/2024 09:38:41
Xem chi tiết

Cho biết những nét chính về xu hướng phát triển năng lượng cho tương lai. Cho 3 thí dụ cụ thể về việc dùng sản phẩm tiêu thụ ít năng lượng.

Cho biết những nét chính về xu hướng phát triển năng lượng cho tương lai. Cho 3 thí dụ cụ thể về việc dùng sản phẩm tiêu thụ ít năng lượng.

22/05/2024 09:38:41
Xem chi tiết

Hãy cho biết các dạng năng lượng cơ bản trên Trái Đất ?

Hãy cho biết các dạng năng lượng cơ bản trên Trái Đất ?

22/05/2024 09:38:41
Xem chi tiết

Giải bài 43 hóa học 12: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

Giải bài 43 hóa học 12: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

21/05/2024 22:42:08
Xem chi tiết

Giải bài 45 hóa học 12: Hóa học và vấn đề môi trường

Giải bài 45 hóa học 12: Hóa học và vấn đề môi trường

21/05/2024 22:42:08
Xem chi tiết