Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 Hà Nội - Đáp án và mã đề 122

Giới thiệu đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 của Sở giáo dục thành phố Hà Nội. Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Hãy thử sức ngay với đề thi thử THPT Quốc gia 2024 này nhé.

09/04/2024 17:57:32
Xem chi tiết

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Toán cụm 5 huyện Nghệ An | Đề thi và đáp án mới nhất

Thử sức với đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Toán cụm 5 huyện Nghệ An. Đề gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Cập nhật đáp án.

09/04/2024 17:57:24
Xem chi tiết

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Toán Sở GD Yên Bái | Đề thi và đáp án

Giới thiệu đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Toán của Sở GD tỉnh Yên Bái. Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Hãy thử sức ngay với đề thi này nhé!

09/04/2024 17:57:00
Xem chi tiết

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Toán chuyên ĐH Vinh | 1.edu.vn

Thử sức với đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Toán của trường THPT Chuyên ĐH Vinh, Nghệ An. Đề gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

09/04/2024 17:57:00
Xem chi tiết

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Toán Bà Rịa Vũng Tàu - Đề thi và đáp án mới nhất

Dưới đây là chi tiết đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 của Sở GD Bà Rịa Vũng Tàu; đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Hãy thử sức ngay với đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 này nhé.

09/04/2024 17:57:00
Xem chi tiết

Đề thi thử môn Hóa 2024 lần 2 Sở GD Hải Dương - Đáp án và bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2024

Dưới đây là đề thi thử môn hóa 2024 lần 2 Sở GD Hải Dương - có đáp án. Đề thi dành cho học sinh lớp 12 ôn thi kì thi tốt nghiệp. Đề thi bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài 50 phút. Chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Hóa như sau.

04/04/2024 10:53:00
Xem chi tiết

Đề thi thử Hóa 2024 lần 1 Chiêm Hóa, Tuyên Quang - có đáp án | 1.edu.vn

Dưới đây là đề thi thử môn hóa 2024 lần 1 THPT Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang - có đáp án. Đề thi dành cho học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp. Đề thi bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài 50 phút. Xem chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Hóa tại đường dẫn sau: [đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Hóa](https://1.edu.vn/de-thi-thu-thpt-2024-mon-hoa/).

04/04/2024 10:53:00
Xem chi tiết

Đề thi thử môn Hóa 2024 lần 2 trường Đội Cấn, tỉnh Vĩnh Phúc - có đáp án | 1.edu.vn

Dưới đây là đề thi thử môn hóa 2024 lần 2 trường Đội Cấn, tỉnh Vĩnh Phúc - có đáp án. Đề thi dành cho học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp. Đề thi bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài 50 phút. Chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Hóa như sau: Đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Hóa lần 2 trường Đội Cấn.

30/03/2024 23:12:01
Xem chi tiết

Đề thi thử môn Hóa 2024 lần 1 THPT Kim Liên, Hà Nội - có đáp án | 1.edu.vn

Đề thi thử môn hóa 2024 lần 1 THPT Kim Liên, Hà Nội - có đáp án. Đề thi dành cho học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp. Bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài 50 phút. Xem thêm các đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Hóa tại [đây](https://1.edu.vn/de-thi-thu-thpt-2024-mon-hoa/).

30/03/2024 22:54:01
Xem chi tiết

Đề thi thử môn Hóa 2024 lần 1 trường Trần Phú, Hải Phòng - có đáp án | 1.edu.vn

Dưới đây là đề thi thử môn hóa 2024 lần 1 trường Trần Phú, Hải Phòng - có đáp án. Đề thi dành cho học sinh lớp 12 ôn thi kì thi tốt nghiệp. Đề thi bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài 50 phút. Chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Hóa như sau.

30/03/2024 22:48:01
Xem chi tiết

Đề thi thử môn hóa 2024 lần 1 trường Đô Lương 1, Nghệ An - có đáp án | 1.edu.vn

Dưới đây là đề thi thử môn hóa 2024 lần 1 trường Đô Lương 1, Nghệ An - có đáp án. Đề thi dành cho học sinh lớp 12 ôn thi kì thi tốt nghiệp. Đề thi bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài 50 phút. Chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Hóa như sau.

30/03/2024 22:42:01
Xem chi tiết

Đề thi thử Hóa 2024 lần 1 THPT Chuyên Quang Trung, Bình Phước - có đáp án | 1.edu.vn

Dưới đây là đề thi thử môn hóa 2024 lần 1 THPT Chuyên Quang Trung, tỉnh Bình Phước - có đáp án. Đề thi dành cho học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp sắp tới. Đề thi bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài là 50 phút. Chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Hóa như sau: Đề thi thử tốt nghiệp 2024 môn Hóa lần 1 chuyên Quang Trung, Bình Phước.

30/03/2024 22:36:01
Xem chi tiết

Đề thi thử môn Hóa 2024 lần 2 THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang - Đáp án và chi tiết

Dưới đây là đề thi thử môn hóa 2024 lần 2 THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang - có đáp án. Đề thi dành cho học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp. Đề thi bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài 50 phút. Chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Hóa như sau: Đề thi thử tốt nghiệp 2024 môn Hóa lần 2 Ngô Sĩ Liên.

30/03/2024 22:30:02
Xem chi tiết

Đề thi thử môn Hóa 2024 lần 1 THPT chuyên Hạ Long - Đáp án và giải thích chi tiết

Dưới đây là đề thi thử môn hóa 2024 lần 1 THPT chuyên Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - có đáp án. Đề thi được thiết kế dành cho các em học sinh lớp 12 chuẩn bị ôn thi kì thi tốt nghiệp sắp tới. Đề thi bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài là 50 phút. Chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Hóa như sau: Đề thi thử tốt nghiệp 2024 môn Hóa lần 1 chuyên Hạ Long.

30/03/2024 22:24:01
Xem chi tiết