'

Giải câu 1 bài: Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 1 bài: Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

Câu 1:Trang 77 - sgk giải tích 12

Vẽ đồ thị của các hàm số sau:

a) $y=4^{x}$

b) $y=\frac{1}{4}^{x}$

Bài Làm:

a)  Hàm số $y=4^{x}$

  • Tập xác định: D = R
  • Bảng giá trị:

Hướng dẫn giải câu 1 bài Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

 

  • Đồ thị

Hướng dẫn giải câu 1 bài Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

b)  Hàm số $y=\frac{1}{4}^{x}$

  • Tập xác định: D = R
  • Bảng giá trị:

Hướng dẫn giải câu 1 bài Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

  • Đồ thị

Hướng dẫn giải câu 1 bài Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit