'

Giải câu 4 bài: Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 4 bài: Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

Câu 4: Trang 78 - sgk giải tích 12

Vẽ đồ thị của các hàm số:

a) $y=\log x$

b) $y=\log _{\frac{1}{2}}x$

Bài Làm:

a) Hàm số $y=\log x$

  • Tập xác định: $D=(0;+\infty )$
  • Bảng giá trị

Hướng dẫn giải câu 4 bài Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

  • Đồ thị

Hướng dẫn giải câu 4 bài Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

b) Hàm số $y=\log _{\frac{1}{2}}x$

  • Tập xác định: $D=(0;+\infty )$
  • Đồ thị

Hướng dẫn giải câu 4 bài Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit