'

Giải TBĐ địa 12 bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải TBĐ địa 12 bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
Giải tập bản đồ địa lí lớp 12, giải chi tiết và cụ thể bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên sách tập bản đồ địa lí lớp 12 trang 23. Đây là bài hướng dẫn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12.

Bài 1: Trang 23 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào số liệu của bảng 14.1 trong SGK Địa lí 12:

 • Hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện sự biến động của diện tích rừng qua một số năm.
 • Nêu nhận xét:

Trả lời:

Vẽ biểu đồ:

Nhận xét:

 • Tổng diện tích rừng, diện tích rừng trồng, rừng tự nhiên có sự biến động.
 • Tổng diện tích rừng giảm nhanh từ 14,3 triệu ha (1943) xuống 7,2 triệu ha (1983), sau đó tăng lên 12,7 triệu ha (2005).
 • Diện tích rừng trồng tăng khá nhanh từ 0,4 triệu ha (1983) lên 2,5 triệu ha (2005).
 • Diện tích rừng tự nhiên giảm nhanh từ 14,3 triệu ha xuống 6,8 triệu ha (1983) sau đó tăng lên 10,2 triệu ha (2005).

Bài 2: Trang 23 - sách TBĐ địa lí 12

Nêu vai trò, ý nghĩa kinh tế và các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng và đa dạng sinh học ở nước ta

Trả lời:

Về các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng:

 • Theo quy hoạch, phải nâng độ che phủ rừng của cả nước hiện tại từ gần 40% lên đến 45-50%, vùng núi dốc phải đạt 70-80%.
 • Triển khai Luật bảo vệ và phát triển rừng.
 • Giao quyền sử dụng đất và bảo vệ rừng cho người dân.
 • Nhiệm vụ trước mắt là thực hiện chiến lược trồng 5 triệu ha rừng đến năm 2010, nâng độ che phủ rừng lên 43%.
 • Những quy định về nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển đối với ba loại rừng: rưng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất.

Về các biện pháp bảo vệ sự đa dạng sinh học:

 • Xây dựng mở rộng hệ thống vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên
 • Ban hành Sách đỏ Việt Nam
 • Quy định việc khai thác
 • Hạn chế ô nhiễm môi trường

Bài 3: Trang 23 - sách TBĐ địa lí 12

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng dưới cho đúng

Trả lời:

Hiện trạng sử dụng đất Các biện pháp bảo vệ
 • Có khoảng 12, 7 triệu ha đất có rừng che phủ (đạt khảng 40%)
 • Đất nông nghiệp chỉ đạt 9,4 triệu ha (28,4 %), bình quân đất nông nghiệp chỉ đạt 0,1 ha/người.
 • Đất chưa sử dụng còn nhiều (7,2 triệu ha)
 • Hiện nay nước ta có khoảng 9,3 triệu ha đất bị đe dọa hoang mạc hóa (28% diện tích đất đai).
 • Hạn chế xói mòn đất ở vùng đồi núi
 • Bảo vệ và phát triển rừng
 • Có kế hoạch mở rộng diện tích đất nông nghiệp
 • Thâm canh, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất
 • Bón phân cải tạo thích hợp
 • Định canh định cư cho nhân dân miền núi
 • Chống ô nhiễm đất do các chất hóa học

Bài 4: Trang 24 - sách TBĐ địa lí 12

Hãy điền nội dung phù hợp vào sơ đồ dưới đây để thể hiện rõ việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên ở Việt Nam.

Trả lời: