'

Giải TBĐ địa 12 bài 17: Lao động và việc làm

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải TBĐ địa 12 bài 17: Lao động và việc làm
Giải tập bản đồ địa lí lớp 12, giải chi tiết và cụ thể bài 17: Lao động và việc làm sách tập bản đồ địa lí lớp 12 trang 28. Đây là bài hướng dẫn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12.

Bài 1: Trang 28 - sách TBĐ địa lí 12

Nối từng ô bên phải với một trong hai ô bên trái sao cho thích hợp.

Trả lời:

Bài 2: Trang 28 - sách TBĐ địa lí 12

 • Dựa vào số liệu bảng 17.2 trong SGK Địa lí 12, vẽ biểu đồ thể hiện “Cơ cấu lao động có việc làm phân theo khu vực kinh tế” năm 2000 và 2005.
 • Từ biểu đồ đã vẽ hãy so sánh  và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế năm 2000 và năm 2005.

Trả lời:

Vẽ biểu đồ:

So sánh và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế năm 2000 và năm 2005:

Giai đoạn 2000 – 2005, cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế ở nước ta có sự thay đổi nhưng còn rất chậm.

 • Tỉ lệ lao động ở khu vực kinh tế Nhà nước tăng chậm (từ 9,3% năm 2000 tăng lên 9,5% năm 2005, tăng 0,2%).
 • Tỉ lệ lao động ở khu vực kinh tế ngoài Nhà nước giảm (từ 90,1% năm 2000 xuống còn 88,9% năm 2005, giảm 1,2%).
 • Tỉ lệ lao động ở khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh (từ 0,6% năm 2000 tăng lên 1,6% năm 2005, tăng 1,0%).

Bài 3: Trang 28 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào nội dung bài học và những hiểu biết của bản thân, hãy trình bày hướng giải quyết việc làm nhằm sử dụng hợp lí lao động ở nước ta và ở địa phương em.

Trả lời:

Hướng giải quyết việc làm nhằm sử dụng hợp lí lao động ở nước ta và ở địa phương em:

 • Phân bố lại dân cư và nguồn lao động để khai thác tài nguyên hợp lí
 • Thực hiện kế hoạch hóa gia đình để giảm tốc độ tăng dân số ở nông thôn
 • Đa dạng hóa cơ cấu ngành nghề ở nông thôn
 • Đa dạng hóa cơ cấu ngành nghề ở nông thôn
 • Đẩy mạnh xuất khẩu lao động
 • Đa dạng hóa các loại hình đào tạo.