'

Giải TBĐ địa 12 bài 19: Thực hành vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập....

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải TBĐ địa 12 bài 19: Thực hành vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập....
Giải tập bản đồ địa lí lớp 12, giải chi tiết và cụ thể bài 19: Thực hành vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập.... sách tập bản đồ địa lí lớp 12 trang 31. Đây là bài hướng dẫn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12.

Bài 1: Trang 31 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào số liệu bảng 19 trong SGK Địa lí 12, hãy vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân theo đầu người/tháng giữa các vùng ở nước ta năm 2004.

Trả lời:

Bài 2: Trang 31 - sách TBĐ địa lí 12

So sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng trong giai đoạn 1999 – 2004.

Trả lời:

So sánh:

  • Các vùng có thu nhập bình quân đầu người cao hơn cả mức trung bình cả nước là: Đông Nam Bộ (833) và đồng bằng sông Hồng (488,2).
  • Các vùng có mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn cả nước là : Đông Bắc (379,9), Tây Bắc (265,7), Bắc Trung Bộ (317,1), Tây Nguyên (390,2), Duyên hải Nam Trung Bộ (414,9), đồng bằng sông Cửu Long (471), thấp nhất là vùng Tây Bắc.

Nhận xét:

  • Thu nhập bình quân không đồng đều giữa các vùng.
  • Thu nhập bình quân chênh lệch khá lớn giữa các vùng đồng bằng: Đồng bằng sông Hồng (488,2), đb sông Cửu Long (471) trong khi Đông Nam Bộ là 833 nghìn đồng.
  • Giữa các vùng núi cũng có sự chênh lệch: vùng Tây Bắc là 265,7 nghìn đồng, trong khi Đông Bắc là 379,9 nghìn đồng, Tây Nguyên (390,2 nghìn đồng).