'

Giải TBĐ địa 12 bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải TBĐ địa 12 bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
Giải tập bản đồ địa lí lớp 12, giải chi tiết và cụ thể bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa sách tập bản đồ địa lí lớp 12 trang 15. Đây là bài hướng dẫn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12.

Bài 1: Trang 15 - sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu “Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm” trong SGK Địa lí 12 (trang 44), em hãy nêu nhận xét về:

 • Sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam...................................
 • Giải thích rõ nguyên nhân.....................................................

Trả lời:

Sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam:

 • Nhiệt độ TB tháng I tăng dần từ Bắc vào Nam (Lạng Sơn: $13,3^{0}C$, Huế: $19,7^{0}C$, TP. Hồ Chí Minh: $25,8^{0}C$)
 • Nhiệt độ TB năm tăng dần từ Bắc vào Nam (Hà Nội: $23,5^{0}C$, Huế: $25,1^{0}C$, TP. Hồ Chí Minh: $27,1^{0}C$).
 • Nhiệt độ trung bình tháng VII giữa các địa điểm ít có sự chênh lệch.

Nguyên nhân:

 • Càng vào Nam, càng gần xích đạo thì bề mặt Trái Đất càng nhận được nhận lượng bức xạ. Mặt Trời lớn do góc chiếu của tia sáng Mặt Trời lớn và khoảng thời gian giữa hai lần Mặt Trời qua thiên đỉnh dài hơn.
 • Tháng I, chênh lệch nhiệt độ từ Bắc vào Nam rõ rệt vì miền Bắc chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa Đông Bắc.
 • Tháng VII, không còn tác động của gió mùa Đông Bắc nên sự chênh lệch nhiệt độ giữa các địa điểm từ Bắc vào Nam không rõ rệt. Ở TP. Hồ Chí Minh, nhiệt độ tháng VII thấp hơn các địa điểm khác vì đây là tháng có mưa lớn (tháng nóng nhất ở TP.Hồ Chí Minh là tháng IV: $28,9^{0}C$.

Bài 2: Trang 15 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào bảng số liệu “Lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của một số địa điểm “trong SGK Địa lí 12 (trang 44), em hãy:

 • Vẽ biểu đồ thể hiện lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm
 • Nhận xét lượng mưa, lượng bốc hơi của các địa điểm trên.

Trả lời:

Vẽ biểu đồ:

Nhận xét:

 • Lượng mưa thay đổi từ Bắc vào Nam. Huế có lượng mưa cao nhất (2.868mm), sau đó đến TP.Hồ Chí Minh (1931 mm), Hà Nội có lượng mưa ít nhất (1.676 mm).
 • Lượng bốc hơi càng vào Nam càng tăng.
 • Cân bằng ẩm cao nhất là Huế (+1.868mm), sau đó đến Hà Nội (+687mm), TP.Hồ Chí Minh (+245mm).

Bài 3: Trang 16 - sách TBĐ địa lí 12

 • Vẽ mũi tên chỉ hướng bão di chuyển và tần suất (cơn bão/tháng) vào lược đồ bên.
 • Cho biết sự di chuyển theo thời gian (theo tháng) của các cơn bão đổ bộ vào dọc bờ biển nước ta từ Bắc xuống Nam.

Trả lời:

Vẽ mũi tên chỉ hướng bão di chuyển và tần suất (cơn bão/tháng):

Sự di chuyển theo thời gian (theo tháng) của các cơn bão đổ bộ vào dọc bờ biển nước ta từ Bắc xuống Nam:

 • Trên cả nước bão thường xuất hiện vào tháng 6, kết thúc vào tháng 11, có những năm đến sớm vào tháng 5 và kết thúc muộn vào tháng 12.
 • Mùa bão chậm dần từ Bắc vào Nam.
 • Bão tập trung nhiều nhất vào tháng 9, sau đó đến tháng 10 và 8; tổng số cơn bão ba tháng bày chiếm 70% cả năm.
 • Bão mạnh nhất và đổ bộ nhiều nhất ở các tỉnh miền Trung, miền Nam ít chịu ảnh hưởng của bão nhất.