'

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa bài: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Theo dõi 1.edu.vn trên
Ôn thi trắc nghiệm môn Địa bài: Thiên nhiên phân hóa đa dạng
Mục lục
Dưới đây, ConKec giới thiệu cho các bạn bộ câu hỏi trắc nghiệm về thiên nhiên nước ta. Tất cả những kiến thức và vấn đề liên quan đến thiên nhiên nước ta đều được đề cập trong bộ câu hỏi này. Hãy cùng tham khảo để ôn luyện lại kiến thức cho kì thi sắp tới.

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

Câu 1.  “Địa thế cao hai đầu, thấp ở giữa, chạy theo hướng tây bắc - đông nam”. Đó là đặc điểm núi của vùng :  

A. Tây Bắc.          B. Đông Bắc.              C. Trường Sơn Bắc.                D. Trường Sơn Nam.

 

Câu 2.  Nằm ở cực tây của năm cánh cung thuộc vùng núi Đông Bắc là dãy :   

A. Sông Gâm.          B. Đông Triều.            C. Ngân Sơn.              D. Bắc Sơn

 

Câu 3.  Đây là hướng nghiêng của địa hình vùng Đông Bắc.  

A. Tây bắc - đông nam.                B. Đông bắc - tây nam.  

C. Bắc - nam.                                 D. Tây - đông.

 

Câu 4.  Nằm ở phía tây nam của hệ thống Trường Sơn Nam là cao nguyên :  

A. Plây-cu.               B. Mơ Nông.               C. Đắc Lắc.                  D. Di Linh.

 

Câu 5.  Các sườn đồi ba dan lượn sóng ở Đông Nam Bộ được xếp vào loại địa hình :  

A. Đồng bằng.                         B. Các bậc thềm phù sa cổ.  

C. Các cao nguyên.                 D. Các bán bình nguyên.

 

Câu 6.  Đồng bằng châu thổ sông Hồng và đồng bằng châu thổ Cửu Long có chung một đặc điểm là:  

A. Có địa hình thấp và bằng phẳng.                              B. Có hệ thống đê ngăn lũ ven sông.  

C. Hình thành trên vùng sụt lún của hạ lưu sông.       D. Có hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt.

 

Câu 7.  “Địa hình núi đổ xô về mạn đông, có nhiều đỉnh cao trên 2000 m, phía tây là các cao nguyên”. Đó là đặc điểm của vùng :  

A. Đông Bắc.            B. Tây Bắc.               C. Trường Sơn Bắc.           D. Trường Sơn Nam.

 

Câu 8.  Dãy Bạch Mã là :  

A. Dãy núi bắt đầu của hệ núi Trường Sơn Nam.  

B. Dãy núi làm biên giới giữa Tây Bắc và Trường Sơn Bắc.  

C. Dãy núi làm ranh giới giữa Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam.  

D. Dãy núi ở cực Nam Trung Bộ, nằm chênh vênh giữa đồng bằng hẹp và đường bờ biển.

 

Câu 9.  Đây là đặc điểm của đồng bằng ven biển miền Trung.  

A. Là một tam giác châu thổ có diện tích 15 000 km2.  

B. Nằm ở vùng biển nông, thềm lục địa mở rộng.  

C. Hình thành trên vùng sụt lún ở hạ lưu các sông lớn.  

D. Biển đóng vai trò chủ yếu trong việc hình thành nên có nhiều cồn cát.

 

Câu 10. Ở đồng bằng châu thổ sông Hồng có nhiều chân ruộng cao bạc màu và các ô trũng là do :  

A. Thường xuyên bị lũ lụt.  

B. Có hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt.  

C. Có địa hình tương đối cao và bị chia cắt.  

D. Có hệ thống đê ngăn lũ hai bên các sông.  

 

Câu 11. Địa hình núi cao hiểm trở nhất của nước ta tập trung ở :  

A. Vùng núi Trường Sơn Nam.                B. Vùng núi Tây Bắc.  

C. Vùng núi Trường Sơn Bắc.                   D. Vùng núi Đông Bắc.

 

Câu 12. Địa hình vùng đồi trung du và bán bình nguyên của nước ta thể hiện rõ nhất ở :  

A. Vùng đồi trung du thuộc dãy Trường Sơn Nam và Đông Nam Bộ.  

B. Trên các cao nguyên xếp tầng ở sườn phía tây của Tây Nguyên.  

C. Vùng đồi trung du thuộc dãy Trường Sơn Bắc và vùng thấp ở Tây Nguyên.  

D. Rìa Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ.

 

Câu 13. Cao nguyên đất đỏ ba dan rộng lớn nhất ở nước ta là :  

A. Đắc Lắc.               B. Lâm Viên.            C. Plây-cu.                D. Di Linh.

 

Câu 14. Vùng núi thượng nguồn sông Chảy có đặc điểm :  

A. Cấu tạo chủ yếu bởi đá vội. 

B. Gồm những đỉnh núi cao trên 2000 m.  

C. Có cấu trúc vòng cung. 

D. Chạy theo hướng tây bắc - đông nam.

 

Câu 15. Ranh giới của vùng núi Tây Bắc là :  

A. Sông Hồng và sông Đà.                  B. Sông Đà và Sông Mã.  

C. Sông Hồng và sông Cả.                   D. Sông Hồng và sông Mã.

---------------------------------------HẾT--------------------------------------