'

MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP MÔN ĐỊA LỚP 12

Kĩ năng sử dụng Atlat để làm tốt bài thi trắc nghiệm môn Địa lí

Kĩ năng sử dụng Atlat để làm tốt bài thi trắc nghiệm môn Địa lí

21/05/2024 22:28:43
Xem chi tiết

Cách nhận diện dạng biểu đồ Địa lí bằng "từ khóa" nhanh chóng

Cách nhận diện dạng biểu đồ Địa lí bằng "từ khóa" nhanh chóng

21/05/2024 22:28:43
Xem chi tiết

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa vùng Bắc Trung Bộ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa vùng Bắc Trung Bộ

21/05/2024 22:27:58
Xem chi tiết

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa vùng Đông Nam Bộ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa vùng Đông Nam Bộ

21/05/2024 22:27:58
Xem chi tiết

Bí kíp để lấy điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Địa lí

Bí kíp để lấy điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Địa lí

21/05/2024 22:27:58
Xem chi tiết

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa về biểu đồ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa về biểu đồ

21/05/2024 22:27:58
Xem chi tiết

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa bài: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa bài: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

21/05/2024 22:27:58
Xem chi tiết

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa bài: Đất nước nhiều đồi núi

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa bài: Đất nước nhiều đồi núi

21/05/2024 22:27:55
Xem chi tiết

Ôn thi trắc nghiệm Địa lí bài: Dân số và phân bố dân cư

Ôn thi trắc nghiệm Địa lí bài: Dân số và phân bố dân cư

21/05/2024 22:27:55
Xem chi tiết

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa bài: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa bài: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

21/05/2024 22:27:55
Xem chi tiết

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa bài: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa bài: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

21/05/2024 22:27:55
Xem chi tiết

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa bài: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa bài: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

21/05/2024 22:27:55
Xem chi tiết

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa bài: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa bài: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

21/05/2024 22:27:53
Xem chi tiết

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa ngành thương mại, du lịch nước ta

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa ngành thương mại, du lịch nước ta

21/05/2024 22:27:53
Xem chi tiết

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

21/05/2024 22:27:53
Xem chi tiết

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện THPT quốc gia môn Địa trong cuốn Atlat

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện THPT quốc gia môn Địa trong cuốn Atlat

21/05/2024 22:27:53
Xem chi tiết

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

21/05/2024 22:27:53
Xem chi tiết

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa 12 vùng đồng bằng sông Hồng (Có đáp án)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa 12 vùng đồng bằng sông Hồng (Có đáp án)

21/05/2024 22:27:51
Xem chi tiết

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa vùng Tây Nguyên

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa vùng Tây Nguyên

21/05/2024 22:27:51
Xem chi tiết

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa liên quan đến Biển đảo Việt Nam

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa liên quan đến Biển đảo Việt Nam

21/05/2024 22:27:51
Xem chi tiết