'

Tuần 27

Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Số phận con người

Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Số phận con người

22/05/2024 09:45:37
Xem chi tiết

Nội dung chính bài Số phận con người

Nội dung chính bài Số phận con người

22/05/2024 09:45:37
Xem chi tiết

An-đrây Xô-cô-lốp đã vượt lên nỗi đau và sự cô đơn như thế nào (khó khăn trong đời thường, chiêm bao ám ảnh và nỗi đau khôn nguôi)

An-đrây Xô-cô-lốp đã vượt lên nỗi đau và sự cô đơn như thế nào (khó khăn trong đời thường, chiêm bao ám ảnh và nỗi đau khôn nguôi)

22/05/2024 09:45:35
Xem chi tiết

Nhận xét về thái độ kể chuyện. Ý nghĩa lời trữ tình ngoại đề ở cuối tác phẩm

Nhận xét về thái độ kể chuyện. Ý nghĩa lời trữ tình ngoại đề ở cuối tác phẩm

22/05/2024 09:45:35
Xem chi tiết

Theo anh(chị), qua đoạn trích này, Sô-lô-khốp nghĩ gì về số phận con người

Theo anh(chị), qua đoạn trích này, Sô-lô-khốp nghĩ gì về số phận con người

22/05/2024 09:45:35
Xem chi tiết

Tìm cái mới của truyện ngắn Số phận con người trong miêu tả cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô

Tìm cái mới của truyện ngắn Số phận con người trong miêu tả cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô

22/05/2024 09:45:35
Xem chi tiết

Tưởng tượng và viết một đoạn văn về cuộc sống tương lai của hai bố con An-đrây Xô-cô-lốp

Tưởng tượng và viết một đoạn văn về cuộc sống tương lai của hai bố con An-đrây Xô-cô-lốp

22/05/2024 09:45:35
Xem chi tiết

Hoàn cảnh và tâm trạng của An đrây Xô-cô -lốp sau khi chiến tranh kết thúc và trước khi gặp bé Va-ni-a được miêu tả như thế nào?

Hoàn cảnh và tâm trạng của An đrây Xô-cô -lốp sau khi chiến tranh kết thúc và trước khi gặp bé Va-ni-a được miêu tả như thế nào?

22/05/2024 09:45:32
Xem chi tiết

Việc An-đrây Xô-cô -lốp nhận bé Va-ni-a làm con nuôi tác động lớn lao đến hai cha con như thế nào?

Việc An-đrây Xô-cô -lốp nhận bé Va-ni-a làm con nuôi tác động lớn lao đến hai cha con như thế nào?

22/05/2024 09:45:32
Xem chi tiết

Soạn văn bài: Số phận con người

Soạn văn bài: Số phận con người

21/05/2024 22:47:09
Xem chi tiết