'

TUẦN 17

Qua đoạn trích anh chị có nhận xét gì về nét riêng trong văn phong của tác giả?

Qua đoạn trích anh chị có nhận xét gì về nét riêng trong văn phong của tác giả?

22/05/2024 09:44:44
Xem chi tiết

Phân tích “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” của Hoàng Phủ Ngọc Tường

Phân tích “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” của Hoàng Phủ Ngọc Tường

22/05/2024 09:44:44
Xem chi tiết

Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Ai đã đặt tên cho dòng sông?

22/05/2024 09:44:44
Xem chi tiết

Nội dung chính bài Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Nội dung chính bài Ai đã đặt tên cho dòng sông?

22/05/2024 09:44:44
Xem chi tiết

Sông Hương vùng thượng lưu được tác giả miêu tả như thế nào? Nhừng hình ảnh chi tiết, những liên tưởng và thủ pháp nghệ thuật nào cho thấy nét riêng trong lối viết ký của tác giả.

Sông Hương vùng thượng lưu được tác giả miêu tả như thế nào? Nhừng hình ảnh chi tiết, những liên tưởng và thủ pháp nghệ thuật nào cho thấy nét riêng trong lối viết ký của tác giả.

22/05/2024 09:44:42
Xem chi tiết

Đoạn tả sông Hương chảy xuôi về đồng bằng và ngoại vi thành phố bộc lộ những phẩm chất nào trong ngòi bút của tác giả? Hiệu quả thẩm mĩ của lối viết đó.

Đoạn tả sông Hương chảy xuôi về đồng bằng và ngoại vi thành phố bộc lộ những phẩm chất nào trong ngòi bút của tác giả? Hiệu quả thẩm mĩ của lối viết đó.

22/05/2024 09:44:42
Xem chi tiết

Sông Hương khi chảy vào thành phố Huế có nét đặc trưng gì? Phát hiện của tác giả về nét riêng biệt của dòng sông cho thấy những điều gì trong tình cảm của tác giả đối với xứ Huế và dòng sông ?

Sông Hương khi chảy vào thành phố Huế có nét đặc trưng gì? Phát hiện của tác giả về nét riêng biệt của dòng sông cho thấy những điều gì trong tình cảm của tác giả đối với xứ Huế và dòng sông ?

22/05/2024 09:44:42
Xem chi tiết

Tác giả đã tô đậm những phẩm chất gì cuả sông Hương trong lịch sử và thơ ca? Phân tích cách nhìn độc đáo mang tính phát hiện của tác giả?

Tác giả đã tô đậm những phẩm chất gì cuả sông Hương trong lịch sử và thơ ca? Phân tích cách nhìn độc đáo mang tính phát hiện của tác giả?

22/05/2024 09:44:42
Xem chi tiết

Soạn văn bài: Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Soạn văn bài: Ai đã đặt tên cho dòng sông?

21/05/2024 22:46:48
Xem chi tiết

Soạn văn bài: Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Soạn văn bài: Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

21/05/2024 22:46:48
Xem chi tiết