'

TUẦN 6

Nội dung chính bài Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003

Nội dung chính bài Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003

22/05/2024 09:43:52
Xem chi tiết

Nội dung chính bài Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Nội dung chính bài Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

22/05/2024 09:43:52
Xem chi tiết

Bản thông điệp nêu lên vấn đề gì? Vì sao tác giả cho rằng đó là một vấn đề rất cần đặt lên “vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự về vấn đề chính trị và hành động thực tế” của mỗi quốc gia và mỗi cá nhân?

Bản thông điệp nêu lên vấn đề gì? Vì sao tác giả cho rằng đó là một vấn đề rất cần đặt lên “vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự về vấn đề chính trị và hành động thực tế” của mỗi quốc gia và mỗi cá nhân?

22/05/2024 09:43:50
Xem chi tiết

Tổng thư kí LHQ đã làm thế nào để cho việc tổng kết tình hình thực tế của mình không chỉ trung thực, đáng tin cậy mà còn là cơ sở để dẫn tới những kiến nghị mà ông sẽ nêu sau đó?

Tổng thư kí LHQ đã làm thế nào để cho việc tổng kết tình hình thực tế của mình không chỉ trung thực, đáng tin cậy mà còn là cơ sở để dẫn tới những kiến nghị mà ông sẽ nêu sau đó?

22/05/2024 09:43:50
Xem chi tiết

Trong lời kêu gọi mọi người phải nỗ lực phòng chống HIV/AIDS nhiều hơn nữa, tác giả đã đặc biệt nhấn mạnh đến điều gì?

Trong lời kêu gọi mọi người phải nỗ lực phòng chống HIV/AIDS nhiều hơn nữa, tác giả đã đặc biệt nhấn mạnh đến điều gì?

22/05/2024 09:43:50
Xem chi tiết

Trong bản thông điệp này, những nội dung mà câu văn nào đã làm cho anh/chị thấy xúc động nhất? Vì sao? Qua đó, anh/chị rút ra bài học gì cho việc làm văn nghị luận của bản thân?

Trong bản thông điệp này, những nội dung mà câu văn nào đã làm cho anh/chị thấy xúc động nhất? Vì sao? Qua đó, anh/chị rút ra bài học gì cho việc làm văn nghị luận của bản thân?

22/05/2024 09:43:50
Xem chi tiết

Soạn văn bài Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003

Soạn văn bài Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003

21/05/2024 22:45:46
Xem chi tiết

Soạn văn bài Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Soạn văn bài Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

21/05/2024 22:45:46
Xem chi tiết